Mitha – en rollemodel

En utrættelig ildsjæl.

Den 23. juni 2018 fik vi meddelelsen om, at Anne Mitha Selvejer Sørensen var afgået ved døden efter få dage på hospice. Hun blev 60 år.

Mitha var født og opvokset i Biersted og har boet der hele sit liv. Hun var gift med Elis Thomsen, og til daglig arbejdede hun som medhjælper i Blodbanken på Aalborg Sygehus.

Ved Mithas død har Biersted mistet en stor personlighed. Alle i byen kendte Mitha, for altid var hun på farten og i gang med frivilligt arbejde. Hun var stærkt engageret i byens ve og vel.

Hun var en personlighed langt ud over det sædvanlige. Hun var en legende, hun var en ener. Hun var usædvanlig hjælpsom og havde et stort hjerte, og hun favnede alle. Hun var involveret i mange foreninger og hjalp til, hvor der var brug for hendes hjælp.

Hun har i alle årene gjort en kæmpe indsats for Biersted, og det fortsatte hun med lige til det sidste.

Mitha blev ramt af kræft for fire år siden, og for et år siden fik hun stillet diagnosen uhelbredelig, men til trods for dette, mistede hun aldrig livsgnisten og fortsatte ufortrødent med alle sine gøremål. På intet tidspunkt under hendes sygdom hørte vi en beklagelse eller et nej, hun arbejdede videre med samme ildhu, som hun plejede.

Hun gjorde ikke et stort væsen af sig selv, men var dog ydmyg og glad for de tilkendegivelser og påskønnelser hun fik. Det kan nævnes, at hun blev kåret som Årets Bjessing i 1985, og hun fik Jydsk Håndbold Forbunds sølvnål i 2015. Allermest glædede det hende, når hun selv havde været med til at hædre andre.

Vi står tilbage med stor sorg og savn, og vore medfølende tanker går til Elis og den nærmeste familie og vennekreds.

Men vi er også fyldt med mange gode minder om Mitha, der altid strålede af virkelyst, gåpåmod og hjælpsomhed. Mitha nåede at fejre sin 60-års fødselsdag den 15. maj, og gode venner havde hejst flagalle på Stationsvej, hvor hun boede. Mitha har nemlig i alle årene hejst flagalleen for konfirmander og ved byfester, og derfor var det glædeligt at se, at der var nogen, der tænkte på hende netop på denne dag.

Lokalhistorisk

Hendes pertentlighed og pligtopfyldende natur prægede alt, hvad hun foretog sig. Og det har Biersted/Nørhalne Lokalhistoriske Forening haft stor glæde af.

Mitha blev valgt ind i bestyrelsen for Lokalhistorisk Forening i 2001 og siden 2013 har hun virket som formand for foreningen. I alle årene har hun sørget for, at arkivet har været i fineste orden. Hun har sørget for, at arkivet er blevet forsynet med udklip fra aviser om lokalt stof. Udklippene er sirligt blevet ordnet, arrangeret og er nu bevaret, så de er tilgængelige for publikum i fremtiden.

Mitha har i høj grad sat sit præg på foreningen. Vi andre i bestyrelsen så op til hende, tog imod hendes gode råd og var glade for at være i hendes kreds, kort sagt, vi følte os trygge. Hun var altid den bærende kraft, når arkivet var involveret i større tiltag.

Mitha havde en meget stor berøringsflade, fordi hun var til stede med sin hjælpsomhed ved næsten alle arrangementer i byen. Altid hvor hun færdedes, havde hun i baghovedet, at arkivet savnede navne til fotos og andet med unavngivne personer på, og hun skaffede således mange oplysninger, fordi hun kendte de fleste.

Hun gjorde også en stor indsats for at synliggøre foreningen, og hun besøgte hvert et medlem, når der skulle fornyes årskontingent. Mitha ville gerne snakke med folk, hun interesserede sig for alt, hvad der rørte sig. Hun kendte især de unge mennesker og alle børnene, fordi hun havde sin daglige gang i Idrætsforeningen, og hun kunne faktisk sætte årstal på alle personer fra og med sin egen årgang og frem til i dag, fordi hun havde spillet håndbold og også altid trænet børnehold.

I arkivet var Mitha også initiativtager til arbejdet med at få tilvejebragt kapital, således at vi kunne få installeret en lift ved kælderskakten. Hun var meget optaget af, at alle skulle have adgang til arkivet, også selv om man var gangbesværet. Det var med stolthed, at hun i november 2015 kunne byde borgmesteren og gæsterne velkommen til indvielsen af liften.

I arkivet fandt vi dette udklip fra en avis, som handlede om Mithas 30-års fødselsdag. Det fortæller på bedste vis, hvordan Mitha hele sit liv har været involveret i byens ve og vel, for ved hendes 60 års dag kan der tilføjes yderligere et utal af andre og nye gerninger til listen.

I hallen og igangsætte C-holdet – I anlægget og gøre forårsrengøring – I havekredsen og forberede åben havearrangement – På Vildmoseporten og bage vafler til Oldemors køkken, eller rengøring før kartoffelfestivalen – Ude at regulere trafikken ved cykelløb i Nordjylland – Kontrollør og vagt ved store sportsbegivenheder i hele Nordjylland – Deler Biersted nyt og andre publikationer ud – Opkræver kontingenter for foreninger – Tidtager ved håndboldstævne – Indsamle gevinster til tombola – Brygger kaffe til Harmonikatræf, Sct. Hans Fest, Kartoffelfestival eller Havekredsen – Arrangerer gratis kaffe og rundstykker ved Mosefesten – Indsende billeder og lokalt stof til pressen, Mitha var borgerjournalist for Nordjyske – og meget meget mere …

Ære være Mithas minde.