Referat generalforsamling 2024

På generalforsamlingen den 27. februar var der genvalg til:

Martha Dahl Pedersen
Jens Kærvad Pedersen
Bent Allan Christensen

og nyvalg til Lisbeth Selvejer Sørensen, da Inge Pedersen efter 10 år i bestyrelsen ikke ønskede genvalg.

Det blev besluttet at forhøje kontingentet med 10 kr. til 60 kr. pr. person og 120 kr. for en husstand.

Nedenfor kan I læse formandens beretning:

1.     MOSEBRYG 2023

 • 3. nummer af årsskriftet udkom i januar sidste år i et oplag på 1.850 eksempler
 • Husstandsomdelt til alle i sognet og udenbys medlemmer.
 • Gav positiv omtale og nye medlemmer
 • 2. halvår har vi brugt tid på at gøre artikler til MOSEBRYG 2024 klar, og det burde I alle have modtaget.

2.     Arrangementer 2023

 • Generalforsamling 1. marts – som vi nu holder på hverdage – 37 deltagere
 • Foredrag Nørhalne 20. marts – “En kærlighedshistorie fra 2. verdenskrig” – Inge Pedersen – for få deltagere
 • Fernisering John Hedegaards erindringsbog ”Fødestavn og valgstavne” – kan stadig købes hos Bog & Ide i Aabybro
 • Lukket arrangement 10. juni – fætter/kusine-fest på William Hansens side – 22 deltagere
 • Åbent Hus ifm. Arkivernes Dag 11. november – ca. 20 gæster fordelt over hele dagen – god tid til at snakke med alle
 • Foredrag Biersted 12. november – ”Med flyvevåbnet og Færøerne i blodet” – Arne Nedergaard Pedersen – ca. 30 deltagere

3.     Nyhedsbreve og Biersted Nyt

 • De månedlige nyhedsbreve er en vigtig del af vores formidling af lokalhistorien, og vi har pt. 325 abonnenter – 14 nyhedsbreve sendt i 2023
 • Alle nyhedsbreve siden starten i 2018 kan nu findes på Arkiv.dk (https://arkiv.dk/vis/6713018)
 • Hvert kvartal har vi et indlæg på 1-2 sider i bladet BierstedNyt

4.     Arkiv.dk

 • Arkiv.dk er vores primære platform for publicering af billeder, genstande og arkivalier.
 • Der er kommet 540 nye registreringer til i 2023, og mange andre registreringer har fået tilføjet supplerende oplysninger.
 • Der var ca. 124.000 visninger på Arkiv.dk sidste år. De mest populære søgninger var på billedet af Ole Albæk (B1071) og udklip fra Chianti Pitts karriere (A484).

5.     Hjemmeside og Facebook

 • På hjemmesiden kan du læse noget generelt om foreningen, og her kommer der også løbende nye opslag og billeder.
 • Der var ca. 6.000 klik på hjemmesiden sidste år. Det mest populære indlæg var artiklen om 60’er bandet ”The Shanes”.
 • Her har vi også etableret et menupunkt for ”Ærespyramiden” for at hylde Mitha og andre ildsjæle i Biersted. Fremover vedligeholder vi siden med portrætter af de nye ”Årets Bjessing”, der bliver udnævnt hvert år.

6.     Besøg, donationer og forespørgsler

7.     INTERNT – det I ikke ser

 • Der sker løbende en masse ting i kulissen som I ikke ser, og vi arbejder i arkivet hver mandag kl. 9-12, og vi kan også arbejde hjemmefra på arkivets PC’ere
 • Arkibas – registrering og publicering og billeder og arkivalier
 • Kurser, bestyrelsesmøder, erfagruppe i Jammerbugt, og årligt inspirationsmøde i Brovst
 • Bedre belysning i arkivet – neonlys udskiftet med LED-lamper
 • Problemer med hærværk i skakten og forsøg på indbrud, og vi har været i dialog med kommunen.

8.     Økonomi

 • Vi har godt styr på økonomien, og salg af John Hedegårds nye erindringsbog gav en god indtægt
 • Vores største indtægt er kontingenter, som i 2023 var på 22.700 kr. (samme niveau som 2021). Omregnet til medlemmer er det 272 husstande og 454 personer.

9.     TAK

 • Løbende donationer
 • Medlemmerne for at støtte os med kontingent og deltage i arrangementer
 • Tak til eksterne forfattere og hjælpere, især Helle Landberg Kristensen er flittig
 • Tak til Jammerbugt kommune for støtten
 • Bestyrelsen for et godt samarbejde

Jens Kærvad Pedersen