Årets bjessing 2024 – Carlo Nyvang Jensen

I forbindelse med Mosefesten blev Carlo Nyvang Jensen, Michelsensvej 6, Biersted udnævnt til “Årets Bjessing 2024” efter indstilling fra Biersted/Nørhalne Lokalhistoriske Forening.

Carlo: “Nu kan jeg endelig kalde mig for en bjessing, efter at have boet 50 år og 3 måneder i Biersted.”

Carlo Nyvang Jensen har siden 1978 været aktiv og engageret i foreningslivet i Biersted, som formand, næstformand, bestyrelsesmedlem og frivillig hjælper, og er således et kendt ansigt i byen. Hans engagement spænder over omtrent 46 år som frivillig, og han må derfor betegnes som en af byens ihærdige ildsjæle.

Finn Bo Hansen fra Spar Nord ønsker tillykke og overrækker Carlo en Spar Nord rygsæk.

Badminton

Han var i bestyrelsen for Badmintonafdelingen i Biersted Idrætsforening fra år 1978 til 2000, heraf nogle perioder på formandsposten.

Antenneforening

Siden år 2000 har han været i bestyrelsen for Biersted Antenneforening og formand siden 2016. Her arbejder han ihærdigt for modernisering og opgradering i takt med udviklingen. Carlo har visioner og en udpræget evne til at se muligheder, hvilket her kommer Biersteds borgere til gavn.

Kim Neergaard fra Borgerforeningen ønsker tillykke

På denne post yder han samtidig en stor hjælp både aften og weekend til byens borgere, når der opstår TV- og internetproblemer. Hjælpsomhed og tålmodighed er også kendetegnende for ham. Det er Carlo, der ringes til, når TV/Internet signalet udebliver, og han er hurtig med handling. Det sidste års tid har han næsten dagligt været tilkaldt ved overgravede kabler i forbindelse med fjernvarmeinstallationen i byen.

Som formand for Antenneforeningen deltager han også i mange eksterne møder, hvor han gør en indsats for, at byens borgere kan få den bedste TV- og internetløsning.

Carlo med blomster og bjesk, Henrik Leding Skøtt fra Idrætsforeningen og Finn Bo Hansen fra Spar Nord

Lokalhistorisk

I 2018 indgik han i bestyrelsen for Lokalhistorisk Forening, hvor hans flair for nye tanker og visioner er kommet foreningen til gavn.

Centerrådet og slægtsforskning

Carlo er også involveret i Centerrådet med arbejdet for bevarelse af både stedet og centrets mange tilbud til byens borgere. Det er også på aktivitetscentret man kan møde ham ved den ugentlige aktivitet Slægtsforskning. Her nyder mange godt af hans hjælpsomhed og støtte til opslag i de gamle arkivalier.

Blomster, diplom og en Hjallerup bjesk

I alle bestyrelser har han ydet og yder stadig en meget stor indsats. Ved sine utallige gøremål, som således strækker sig over en mangeårig periode, har han gjort en særlig frivillig indsats til glæde for Biersted by og dens beboere. Han opfylder dermed alle kriterier for at blive valgt til Årets Bjessing.

Årets bjessing bliver også hyldet med en plade på Ærespyramiden med en QR-kode der peger på denne beskrivelse. Læs mere om Ærespyramiden

Et STORT tillykke med udnævnelsen!