Bestyrelse

  • Arkivleder: Martha Dahl Pedersen – 2024-7361
  • Formand: Jens Kærvad Pedersen – 2211-8181
  • Næstformand: Inge Pedersen – 2361-0047
  • Kasserer: Wanda Præstegaard – 2769-8645
  • Bent Allan Christensen – 5124-3736
  • Carlo Nyvang Jensen – 4241-9041
  • Arly Nielsen – 2230-9513