Biersted Maskinstation

På adressen Haldagervej 20 i Biersted, hvor der i dag er 2 rækkehuse, har der tidligere ligget en maskinstation.

Nordre Haldagervej 1954

På Kraks kort fra 1954 kan man se, hvor maskinstationen lå, og at en ny linjeføring af Haldagervej er under etablering. Før da gik Haldagervej tættere forbi Hedegaard, og så var der en markvej videre til svinget ved Højbakkevej nr. 9.

Henvisninger til bogstaver på kortet:

A – Haldagervej
B – Biersted maskinstation
C – ”Hedegaard”
D – Nordre skole
E – Gammel skolesti fra Stationsvej/Sundbyvej til Haldagervej
F – Charles Poulsens ejendom, Højbakkevej 39
G – Højbakkevej

Maskinstationen

Ejersønnen Mogens Møller fortæller, at andelsmaskinstationen blev etableret i 1947 og startede op i 1948. Det har sikkert hjulpet på finansieringen, at man i Danmark kunne få Marshall-hjælp i perioden 1948-1953. Det var det amerikanske hjælpeprogram, der blev sat i værk efter afslutningen på 2. verdenskrig til støtte for genopbygningen af Europa.

Andelsmaskinstationen ophørte i 1961, hvor Marius Møller overtog den, og han drev maskinstationen videre indtil han døde af en blodprop i 1972.

De lavede en tilbygning i 1955/56, hvor bygningen blev dobbelt så stor, og et par år senere igen kom en ny tilbygning for enden til en Claesson mejetærsker.

De har haft flere forskellige traktorer igennem tiden. De startede andelsmaskinstationen med 2 traktorer. En Oliver 70 traktor med 6 cylindre, 4 gear og max 25 km/t på landevejen. Den anden var en Fordson traktor model E27 med kun 3 gear, og ingen landevejsgear, så den kørte max 12 km/t på landevejen. Dengang var traktorerne uden førerhus, så det var en kold fornøjelse.

Senere blev Fordson skiftet til Bolinder-Munktell traktor, og Oliver til en David Brown, og da maskinstationen stoppede i 1972 havde de en 5-6 traktorer, som alle var David Brown. Det var et stort tilløbsstykke, når maskinstationen fik en ny traktor, som ikke var hvermandseje dengang.

I starten kunne man kun få plove og harver til traktorer, men senere kom der roeoptagere, grønthøstere, selvbindere og flere andre typer landbrugsredskaber. De havde 2 faste traktorførere, når der var arbejde til dem, og det var Niels Christian Larsen (Frank O. Larsens far) på Aabyvej nr. 8 og så Jens Ingvardsen fra Jens Urths Vej. I højsæsonen blev der så hyret flere folk ind.

Ved generalforsamlingen i 1960 oplyste formanden Marius Møller i sin beretning, at foreningen i det forløbne år havde indtjent 79.305 kr., hvilket var rekord i foreningens historie. Der var indkøbt maskiner for 41.000 kr. og yderligere var der bestilt en maskine til nedfældning af ammoniak.

Erindringer fra bjessinger

Marius Møller kørte også maskinstation hos Carl Aage Præstegaard, og sønnen Jens husker at de havde en karl (gammel set med en drengs øjne), som bl.a. kørte og sprøjtede med bladan, og Jens husker at han var helt gul i hovedet pga. giften. Dengang var der ikke beskyttelse.

Willy Christensen der var nabodreng mindes også, at vognmand Jens Peter Thomsen hentede flydende ammoniak i Nørresundby. Når de kom hjem til maskinhuset efter at have spredt flydende ammoniak, var traktorførerne så gule i hovedet, at børnene i området blev helt bange.

Jens Peter Thomsen sørgede også for, at det blev kørt ud på gårdene, hvor det skulle bruges, og også blev genopfyldt. Det var tunge metalholdere på 33 kg, som skulle læsses ved håndkraft.

Willy fortæller også, at området omkring maskinstationen var en yndet legeplads for områdets børn. Der var støbt foran bygningen og de store porte var gode at spille fodbold mod. Det blev flittigt brugt af områdets drenge som fx Willy, Erling Levin, bagerens John, Lars Vad, Keld Poulsen m.fl.

Der blev også sparket ”bøtten af ringen” omkring huset. Børnene måtte godt være inde i maskinhuset, men kun hvis de ikke pillede ved noget, ellers blev de rykket i ørerne.

Marius Møller

Marius Møller var født i Skørbæk ved Nibe i 1911, og familien flyttede til Biersted Enge (Damgårdsmindevej 29) i 1935. Han blev gift med Maren Sigrid Hansen i 1942 og i 1945 overtog de hendes fædrene gård ”Øster Haugaard” på Damvej 33, og her drev han landbrug, som han passede sammen med sin hustru.

Ved siden af landbruget har han i flere år drevet maskinstationen på Haldagervej 20. I Nordjyske Avisarkiv kan man læse, at der fra starten i 1948 var tilmeldt 27 medlemmer med tilsammen 600 arbejdstimer, og Marius Møller var formand for andelsmaskinstationen, som han selv overtog og videreførte, da den stoppede som andelsmaskinstation.

Familien var udsat for en stor ulykke, da en 16-årig søn Bent blev dræbt, da han på traktor kørte ind foran et tog på baneoverskæringen i Knøsgaard.

Marius Møller døde af en blodprop i 1972 (kun 61 år gammel), og efter hans død solgte familien både ejendommen på Damvej og alle maskinerne på maskinstationen, men de beholdt grunden og bygningen på Haldagervej.

I 1974 lavede de en aftale med Frank Bæhrenz, som etablerede smedeværksted på adressen, indtil han flyttede værkstedet til Sundbyvej 40, hvor han drev smedeværksted fra 1978-1982, og ifølge aftalen skulle Frank så rive bygningen på Haldagervej ned, da han flyttede.

Familien solgte herefter grunden til beboelse, og det var her at tømrermester Svend Pedersen byggede 4 rækkehuse i 1986. Da grunden var meget stor, blev der bygget 2 rækkehuse mod Haldagervej (nr. 20A og 20B) og 2 rækkehuse mod Hedegårdsvej (nr. 10 og 12).

Jens Kærvad Pedersen