Nyheder

Glædelig jul

Glædelig jul

Biersted/Nørhalne Lokalhistoriske Forening ønsker alle vores trofaste medlemmer ogfølgere en glædelig jul og et godt nytår.

Månedens billede

Klassebillede 1937

Klassebillede 1937

Til venstre en myndig lærer Palle Ejner Jensen, der overvåger eleverne, som sidder pænt med drengene i den ene side, og pigerne i den anden side.

Biersted Station 1969

Aktiviteter i den kommende tid

Generalforsamling 1/3 2023

Generalforsamling 1/3 2023

Som noget nyt prøver vi i år at afholde generalforsamlingen på en hverdag, så sæt allerede nu X i kalenderen ved onsdag den 1. marts, kl. 14:00 Vi er som sædvanlig vært ved et let traktement

Gadenavne

Borgergade

Borgergade

Gaden der går fra Stationsvej og til Svendbjerggaardsvej.

Stationsvej

Stationsvej

Stationsvej har fået navnet, fordi den førte til Biersted Station, når man kom fra Nøhalnevej/Aabyvej.

Møllevej

Møllevej

Møllevej er navnet på gaden, hvor Biersted Mølle har ligget, men efter kommunesammenlægningen i 1970 blev gaden omdøbt til Højbakkevej.

Alle vores arkivalier er registreret i den landsdækkende database Arkibas på Arkiv.dk

– prøv at søg dine bedsteforældre