Feriedreng i 50’erne

Biersted/Nørhalne Lokalhistoriske Forening afholdte sensommerfest på Biersted Skole i september 2013, hvor 63 var mødt frem for at høre Niels Bahns foredrag “Fra brosten til Biersted – en feriedreng i 50’erne”.

Fra venstre: Niels Bahn, Edith Thorngaard og Hardy Manstrup.
(Edith Thorngaard havde mælkeudsalg 1967-1971)

Niels Bahn fortalte om sin opvækst i Brandstrupgade i Aalborg som enebarn. Faderen var arbejdsmand og moderen hjemmegående.

Årets højdepunkt for en dreng på stenbroen var om sommeren i 1950érne, når turen gik til Biersted for at besøge moster Anna, der var gift med Niels Thorngaard.

Anna og Niels Thorngaard

Brød- og mælkeudsalg Borgergade 3, ca. 1970

Anna og Niels Thorngaard havde et brød- og mejeriudsalg (1943-1967). Hindbærsnitter og sodavand var ikke noget, som Niels Bahn oplevede i sit barndomshjem, men det blev serveret, når han kom på besøg hos moster Anna. I butikken solgte man mælk i løs vægt. Niels Thorngaard havde en mælkevogn, der blev trukket af en hest. Hver dag gik turen ud til Biersted Mejeri for at hente mælken, og Niels Bahn huskede tydeligt glæden ved at få lov til alene at styre hesten derud.

Mælkemand Niels Thorngaard, 1950

Engang skulle de på udflugt med mælkevogn og hest. Turen gik til det store mejeri i Aabybro. Da de kom til Biersted Mejeri, ville hesten ikke længere, og der måtte bestikkelse til i form at gulerødder og æbler for hver 10 meter for at komme videre. Så det tog sin tid før de var fremme. Køreturen hjem fra Aabybro gik uden problemer.

Selmer Thorngaard

Foto af forretningen Stationsvej 21, 1979 (nedlagt 1982)

I Biersted besøgte Niels Bahn også moster Clara, der var gift med Marius Manstrup. Anna og Niels Thorngaards søn Selmer Thorngaard var gift med Mary Thorngaard. De havde en cykel, radio og tv forretning samt en Esso benzintankstation på Stationsvej.

På et tidspunkt fik Selmer Thorngaard også en lillebil med plads til 7 personer, så han kunne køre taxa. Det blev til adskillige ture for Niels Bahn i lillebilen, når Selmer Thorngaard skulle transportere folk rundt i oplandet.

Selmer Thorngaard havde god forstand på dyr og planter og ofte gik turen ud i Vildmosen, hvor han delagtiggjorde Niels Bahn i naturens fortræffeligheder.

Christian Simonsen

En anden person, som Niels Bahn også fortalte forskellige oplevelser om i sit foredrag, var hans mors onkel Christian Simonsen. Han var skomager i Biersted og blev betragtet som lidt af en original.

Niels Bahns forældre flyttede til Nr. Uttrup og fik bil omkring det tidspunkt, hvor han selv fik kørekort, og som ung var Niels Bahn stolt af sit kørekort. Engang skulle Niels Bahn køre Christian Simonsen til Lindholm Station. Da de nåede frem til stationen takkede Christian Simonsen for turen ved at sige: ”Tak for turen, nu gik det godt denne gang”.

Politik

Fra venstre ses Jens Lauridsen, Niels Bahn, John Hedelund, Rikke Huse Bahn, Flemming Beltoft, Kaj Christensen (Gjøl) og Jørn Krogsgaard.

Niels Bahn boede i Aabybro, hvor han i 1996 var kandidat for det Konservative Folkeparti til kommunevalget i Aabybro Kommune. Han opnåede dog ikke valg.