Stationsvej

Stationsvej har fået navnet, fordi den førte til Biersted Station, når man kom fra Nøhalnevej/Aabyvej.