Spejdere på tur, 1946

Spejderne fra Biersted er på tur, og de holder et pitstop ud for Højbakkevej 31 (daværende Møllevej).

Bemærk skiltet på værkstedet med teksten “Biersted Maskinsnedkeri”, som på daværende tidspunkt tilhørte Christen “Kræn” Michelsen. Han var søn af den tidligere førstelærer på Biersted Nordre skole: Jens Andreas Michelsen.

Forretningen blev i 1959 overtaget af tømrer Niels Jørgen Nielsen, som købte den for 38.000 kr. Senere byggede han i 1964 værkstedet på den modsatte side af Højbakkevej, hvor der i dag er boliger. I slut 60’erne og start 70’erne var der rigtig gang i byggeriet i Biersted, hvor Jørgen har bygget mange huse og også udlært flere lærlinge, bl.a. Svend Pedersen.

Jørgen solgte tømrerforretningen i 1976 til Thomas P. Jensen og Poul Erik Pedersen, som hidtil havde drevet tømrervirksomhed ved Rokkedrejeren, og her blev Jørgen så ansat i deres virksomhed PT Vinduer.

Fra venstre ses:

  1. Thorvald Erik Thomsen (f. 1932 – musiker – søn af banearbejder Anders Thomsen)
  2. Jens Tellefsen Urth (f. 1929 – far til H.P. Urth)
  3. Sigurd Laurids Pedersen (f. 1928 – farbror til Jens Kærvad Pedersen)
  4. Christian Hansen (måske f.1928 og søn af bagermester Niels Hansen?)
  5. Holger Pedersen (f.1928 – morbror til Bodil Vad)
  6. Aksel Nielsen, “bette Aksel” (f.1931 – far til Lisbeth Bæhrenz)

Mellem nr. 3 og 4 skimtes hovedet af en purk i bagtroppen. Hvem er han?

I baggrunden skimtes Charles Poulsens ejendom og mellem værkstedet og ejendommen den senere udstykning Poulsensvej (opkaldt efter Charles Poulsen) og Michelsensvej (opkaldt efter Kræn Michelsen).