Referat generalforsamling 1/3

Der var fuldt hus til den ordinære generalforsamling i arkivets kælder, hvor der var genvalg på alle posterne.

Nedenfor kan du læse formandens beretning:

1.     MOSEBRYG 2022

 • 2. nummer af årsskriftet udkom i januar sidste år i et oplag på 1.850 eksempler
 • Husstandsomdelt til alle i sognet og udenbys medlemmer.
 • Gav positiv omtale og nye medlemmer
 • 2. halvår har vi brugt tid på at gøre artikler til MOSEBRYG 2023 klar, og det burde I alle have modtaget.

2.     Arrangementer 2022

 • Generalforsamling 21. marts
 • Foredrag Nørhalne 22. april – “Med Nørhalne i rygsækken” – Kenneth Thue Nielsen – 40 deltagere
 • Indlæg årsmøde Dagli’Brugsen 26. april – indlæg af Thomas Bartholin og billedshow med Brugsens historie i Biersted – 30 deltagere
 • Nørhalne Marked 18. juni – meget få besøgende, så det stopper vi med fremover
 • Mød din By 10. september – tema energi – få besøgende – mange til nabostanden Aaby Fjernvarme og pølsevognen udenfor
 • Café Mosebryg med Ole Præstegaard 31. oktober – 85 deltagere
 • Åbent Hus ifm. Arkivernes Dag 12. november – viste Jens Vigen video – 31 besøgende

3.     Nyhedsbreve og Biersted Nyt

 • De månedlige nyhedsbreve er en vigtig del af vores formidling af lokalhistorien, og vi har pt. 324 abonnenter – 16 nyhedsbreve i 2022
 • Hvert kvartal har vi et indlæg på 1-2 sider i BierstedNyt

4.     Arkiv.dk

 • Arkiv.dk er vores primære platform for publicering af billeder, genstande og arkivalier.
 • Der er kommet mange nye til i 2022, og mange registreringer har fået tilføjet flere oplysninger
 • På Arkiv.dk kan man abonnere på nye billeder, hvis man opretter en profil, så får I en mail, når vi lægger noget nyt op.

5.     Ny hjemmeside

 • Den gamle hjemmeside har været ude af drift meget af tiden og derfor er alle arkiver i Jammerbugt Kommune nu skiftet til en ny. Det betyder også at den fælles hjemmeside Jammerbugthistorie.dk er lukket ned.
 • Den nye hjemmeside er lavet i sproget WordPress, som er meget mere flexibelt og brugervenligt at vedligeholde
 • Demo af hjemmesiden efter generalforsamlingen

6.     Besøg, donationer og forespørgsler

7.     INTERNT – det I ikke ser

 • Der sker løbende en masse ting i kulissen som I ikke ser, og vi arbejder i arkivet hver torsdag kl. 9-12, og vi kan også arbejde hjemmefra på arkivets PC’ere (=Uofficiel åbent)
 • Arkibas – registrering og publicering – 577 nye registreringer i alt, og mange er rettet og publiceret
 • Arly – nye fotos af museumsgenstande
 • Kurser, bestyrelsesmøder, erfagruppe i Jammerbugt
 • Skiftet Internetudbyder – fra Norlys til Fastspeed 1/10 – stor besparelse – halv pris
 • Problemer med udendørs belysning – langs stien og i trappeskakten – og hærværk i skakten – der er opsat overvågningskamera

8.     Efterlysning hjælpere

 • Vi kan godt bruge nogle flere hjælpere til at interviewe ældre borgere
 • Børn kan godt interviewe deres forældre og bedsteforældre
 • Man må gerne selv fortælle/skrive ned/indtale i mikrofon og sende det til arkivet
 • Vi hjælper gerne med gode råd og udstyr.

9.     Økonomi

 • Vi har godt styr på økonomien, ikke mindst på grund af kontingent fra de 436 medlemmer.

10. TAK

 • Løbende donationer
 • Medlemmerne for at støtte os med kontingent og deltage i arrangementer
 • Tak til eksterne forfattere, Helle Landberg Kristensen og Kirsten Hedegaard Jensen
 • Tak til Jammerbugt kommune for støtten
 • Bestyrelsen for et godt samarbejde

Jens Kærvad Pedersen

Skriv en kommentar